Казахстанская буровая и Сервисная компания

Ваш надежный буровой партнер!

Персонал аутсорсингі жөніндегі қызметтерін бір көзден сатып алу тәсілімен сатып алу туралы хабарлама

 

«KMG Drilling & Services» ЖШС «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің 2012 жылғы 26 мамырдағы шешімімен, №80 хаттама, бекітілген «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестері) елу және одан  көп пайызы меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында тікелей немесе жанама «Самұрық-Қазына» АҚ-қа тиесілі ұйымдардың тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатып алу қағидасының 137-тармағы 4) тармақшасына сәйкес бір көзден алу тәсілімен сатып алуды жүзеге асыру бойынша қабылданған шешім туралы хабарлайды. «Самұрық-Қазына» Корпоративтік университеті» БМ (Астана қ., Д.Қонаев к., 8 Б блогі) ҚҚС ескергенде жалпы сомасы 7 493 461 (жеті миллион төрт жүз тоқсан үш мың төрт жүз алпыс бір) теңгеден аспайтын персонал аутсорсингі жөніндегі  қызметтері бойынша өнім беруші болып айқындалды.

Проекты

Закупки

© ТОО «KMG Drilling&Services», 2014
Контактная информация