Экология және еңбекті қорғау - «KMG Drilling&Services» ЖШС

Экология және еңбекті қорғау

Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау саясаты.

Осы «Теңіз Бұрғылау» ЖШС (бұдан әрі Серіктестік) Саясаты еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғауды (бұдан әрі ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ) ұйымдастыру саласында қатынастар регламенттеледі. ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саясаты барлық қызметкерлерге ортақ және Серіктестіктің барлық қызмет салаларында пайдаланылады.


Серіктестік Саясатының басымда бағыттары төмендегілер болып табылады:

 • Біздің қызметкерлеріміздің, мердіреглердің және келушілердің қауіпсіз еңбек жағдайларын және Серіктестіктің жабдықтарды, жер үсті және теңіз бұрғылау қондырғыларды қауіпсіз пайдалану практикасын қамтамасыз ету;
 • Жұмыстар жүргізілетін жерлерде қоршаған ортаның ластануын болдырмау.
 • Серіктестіктің барлық құрылымдық бөлімшелерде ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ Басқару жүйесінің тиімділігін арттыру;


Біздің мақсаттарымыз:

 • Жарақаттанушылықтың, апатты жағдайлардың, қоршаған ортаға зиянның профилактикасын жетілдіру;
 • Апатты жағдайларға тиімді елеу;
 • ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласында кешенді бағдарламаларды енгізу және жүзеге асыру;
 • Тұрақты даму және жетілдіру.


Қойылған мақсаттарға жету үшін Серіктестік міндеттенеді:

 • ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласында барлық қолданатын заңнаманы, нормативтік және құқықтық актілерді, жұмыстарды жүргізу ережелерді, салалық стандарттарды және процедураларды сақтау.
 • Қауіпсіздікті басқару бойынша халықаралық кодекс (ҚБХК) талаптарына, OHSAS 18 001 және ISO 14 001 әлемдік стандарттарға сәйкес ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы стандарттарды және ережелерді, басқару жүйелерді әзірлеу, енгізу және қолдау.
 • Тәуекелдерді сәйкестендіру, бағалау, талдау және басқару процесстерге әр қызметкерді тарту.
 • Ластандыратын заттардың және көшетхана газдардың эмиссияларды азайтуға, энергиялық тиімділікті арттыруға бағытталған қауіпсіз және ресурстарды үнемдейтін технологияларды енгізу.
 • Барлық қызметкерлерді адалды түрде оқыту, олардың білімдерін арттыру, соның ішінде қауіпсіздікке және ластануды болдырмауға қатысты апатты жағдайларға дайындықты жетілдіру.
 • ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша бағдарламаларды қамтамасыз ету, саясаттың мақсаттарына жету үшін қажетті ресурстарды ұсыну бойынша әкімшіліктің жауапты қатысын қамтамасыз ету.
 • ҚБХК талаптарына, компанияның саясаттарына және стандарттарына, сондай ақ қолданыстағы заңнамаға сәйкестігін анықтау үшін құрылымдық бөлімшелердің жүйелік аудиттерді өткізу.
 • Қызметкерлерді, тапсырыс берушілерді, мемлекеттік органдарды және қоғамды ЕҚ, ҚТ және ҚОҚмен байланысты барлық мәселелер мен сұрақтар туралы ашық хабарландыру.
 • Апатты жағдайларды, апатты оқиғаларды және аварияларды зерттеу, соның ішінде олардың болу себептерін анықтау және оларды болдырмау немесе жою үшін тиімді шараларды қолдану.
 • ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ жетілдіруге бағытталған қызметкерлердің жетістіктерін және әрекеттерін көтермелеу.
 • Серіктестіктің Басқару жүйесін, еңбек қауіпсіздігі бойынша технологияларды, тұрақты даму бойынша мүмкіндіктерді іздестіру үшін жетістіктерде және жұмыстарды жүргізу тәселдерді қайта қарастыру.  


Серіктестіктің мақсаттарына жету үшін әр қызметкер міндетті:

 • ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы талаптарды сақтау, барлық оқиғалар туралы хабарландыру;
 • қауіпсіздікті қамтамасыз ету жабдықтарды, жеке қорғаныс құралдарды дұрыс пайдалану және жұмыстарды орындаудың қауіпсіз ережелерін сақтау;
 • өзінің міндеттерін орындауға кәсібилікпен қарау және ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша бағдарламаларды жүзеге асырудағы өзінің рөлін және міндетін түсіну;


Осы құжат барлық мүдделі тараптары үшін ашық және қолжетімді болып табылады.