Жұмыстар және қызметтерді сатып алуларды өткізу туралы нұсқау

жұмыстар және қызметтерді сатып алуларды өткізу туралы нұсқау

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры акционерлік қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестері) елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде меншік немесе сенімгерлік басқару құқығында «Самұрық-Қазына» АҚ-қа тиесiлi ұйымдардың тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алуларды өткізу туралы нұсқау

Басталу күні: 22.09.2014 10:31